Повна назва закладу освіти ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

Керівник Драч Наталія Володимирівна

Адреса, контактний телефон Щербанівська сільська рада

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

вулиця Центральна 7,

село Великий Тростянець,

38770  Полтавський район,

тел. 0532-64-71-30

e-mail Е-mail:  trostjaneznvk@ukr.net
Адреса офіційного сайту ЗО https://sites.google.com/site/trostaneckijnvk/home
Дата заснування ЗО 1971 рік
Контингент учнів (вихованців)  ЗО Загальна кількість учнів, з них:

у 1-4 кл. – 54 учнів,

у 5-9 кл. – 69 учнів,

у 10-11 кл. – 10 учнів

Випускників 2018 року:

9 кл. – 9 учнів,

11 кл. – немає.

Мова навчання українська
Профільне навчання
Педагогічний колектив  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Всього педагогічних працівників 17 16 15 20 23
Мають вищу педагогічну освіту 16 15 15 19 22
Мають незакінчену вищу освіту 1 1
Мають середню спеціальну освіту       1 1
Звання «Вчитель -методист» – 1 (Драч Н.В.)

Звання «Старший вчитель» – 1 (Сіровська О.О.)

Забезпечення харчування У закладі працює їдальня. Всі учнів початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням.
Творчий потенціал Тема, над якою працює педагогічний колектив:  «Формування інформаційно-дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу»

Навчальний заклад передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу.

Використання ІКТ у навчальному процесі, комп’ютерної підтримки у викладанні навчальних предметів дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.

Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп’ютерна грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення поставлених задач

Гурткова робота Перелік гуртків, короткий опис

1.      Психологічний гурток «Стань творцем свого життя» Основною метою діяльності гуртка : сприяти формуванню життєвої компетентності особистості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.

2.      «Початкове технічне моделювання» мета: Мета: формування компетентностей особистості у процесі початкового технічного моделювання

Основні завдання :

– пізнавальне: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять ,ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

– практичне : формування графічної грамотності , вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отриманні знання на практиці;

– творче : набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії ,здатності проявляти творчу ініціативу ,вирішувати творчі завдання ; формування стійкого інтересу до технічної творчості ,потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

– соціальне: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища ,культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та інші),доброзичливості й товариськості ,уміння працювати в колективі.

3.                «Юні туристи-краєзнавці» Метою створення гуртка є виховати в учнів почуття гідності, відповідальності за природу Батьківщини. Залучити дітей до подорожей по рідній Україні з метою вивчення культури, історії, звичаїв, природи рідної Батьківщини. Крім того вихованці багато уваги приділяють вивченню історії, природи, культури рідного краю. Змістовним для гуртка є постійні екскурсії, подорожі, туристичні походи околицями селища, Полтавщиною, рідною Батьківщиною. Вихованці гуртка щороку приймають участь у районних змаганнях зі спортивного орієнтування.

4.            «Авіамоделювання» Основна мета діяльності – це розкриття творчих здібностей вихованців, розвиток інтересу до науки та техніки, орієнтація на майбутню професію.

Навчання в гуртку спрямоване на розвиток просторової уяви, поглиблення знань у галузі практичного конструювання різноманітних літальних об’єктів.

·

Підвіз дітей Підвіз дітей з віддалених сіл до навчального закладу здійснюється завдяки:

–               ФОП Старченко Тетяною Володимирівною на автобусний маршрут № 104-19 Полтава АС-2 – Малий Тростянець

–               ФОП Сердюк Аллою Віталіївною на автобусний маршрут № 103-19 Полтава АС-2 – Буланове – Нижні Вільшани

Матеріально-технічне забезпечення Всі навчальні класи естетично та змістовно оформлені у вираженому індивідуальному стилі.

Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять.

У кабінетах (класних кімнатах) зберігаються дидактичні та навчально-методичні матеріали, навчально-наочні посібники, навчальне обладнання тощо.

Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру. У кожному кабінеті є державна символіка, інструкції з пожежної безпеки, схеми евакуації, портрети видатних учених, письменників, відповідно до спеціалізації кабінету таблиці, карти, правила безпеки праці та правила роботи в кабінеті.

У класних кімнатах розміщено класні куточки, де записано права і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, відображено життя колективу класу.

Навчальні кабінети забезпечені настінними термометрами.

Поточні ремонти проводяться щорічно за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків батьків та працівників закладу.. Кабінети озеленені, затишні, мають виражену предметну індивідуальність. Естетика оформлення навчальних приміщень виконана у відповідній кольоровій гамі, яка передбачена загальними санітарними вимогами до оформлення класних навчальних приміщень.

На першому поверсі створено зону відпочинку, рекреації і коридори мають інформаційну складову, оновлюються стенди, виставки. Інформаційні стенди різні за своєю тематикою.

Бібліотечний фонд складає: всього книг, брошур – 3890; художньої, довідникової та методичної літератури – 503; підручників – 3387; підручників (використовується в навчальному процесі): для 1-4 –х класів – 838; для 5-9 х класів – 2080; для 10-11-х класів – 469

Інвентарна книга бібліотечного фонду, книга сумарного обліку бібліотечного фонду, картки бібліотечного фонду підручників, журнал обліку виданих підручників початкової школи, журнал обліку прийнятих підручників замість втрачених, учнівські та учительські формуляри, план роботи бібліотеки ведуться бібліотекарем Корбою Оленою Михайлівною  згідно вимог.

У закладі працює музей хліба, який створено  13 грудня 1999 року У 2010 році було оформлено  окрему  музейну кімнату про наш край в роки війни, а  влітку 2015 року  музей Хліба і музейну кімнату об’єднано та розміщено всі експонати, матеріали, стенди в одній кімнаті площею 54 кв. м. Завідувачем Музею на громадських засадах працює педагог – організатор Лавроненко Оксана Олексіївна.  Наказом Міністерства  освіти і науки України від 25.07. 2008 року музею, Хліба  присвоєння  звання «Зразковий музей» у  2012 та 2017  роках це звання підтверджено. У оновленому  Музеї збережено  дві тематичні лінії, які умовно розділяють його на дві тематичні частини: «З історії хліба» та «Наш край».

 

Досягнення учнів Призерами районного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін стали:  Ходосевич Ольга-Анастасія (10 клас) з біології (Чуприна О.М.), Тополя Анна (9 клас) з правознавства (Драч Н.В.), Кавтаскін Денис (8 клас) з інформаційних технологій (Францев В.О),   Білокінь Юлія (10 клас) з трудового навчання (Лавроненко О.О.), з екології Чуприна О.М.,  Мороховець Анна (8 клас) з української мови та літератури (Ярош Н.І.).

Ходатенко Катерина (4 клас) – призер  районного етапу конкурсу знавців української мови імені П. Яцика (кер. Сіровська О.О.).

Призером районного етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН роботи стала  Білокінь Юлія (секція історичного краєзнавства) – керівник Прокопенко Я.В., переможцями районного етапу стали Бернацькій Євген  (секція правознавства) –  керівник Драч Н.В., Ходосевич Ольга-Анастасія    (секція сільського господарства)  – керівник Чуприна О.М.

Крім Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і конкурсу – захисту наукових робіт МАН  учні взяли участь у конкурсах, оглядах, фестивалях різного спрямування. Учениця 10 класу Білокінь Юлія, Школьна Валерія, учениця 9 класу взяли участь в  обласній краєзнавчій конференції «Полтавщина – земля моя свята» (керівники Драч Н.В., Прокопенко Я.В., Пушкар В.С.).  Крім того учні навчального закладу підготували свої роботи для участі у науково-практичних конференціях різного рівня (Бернацькій Є., Яковенко Б., Школьна В., Корнет А.).

Команда КВН показала четвертий результат у районному фестивалі (Пушкар В.С.). Група учнів 8-10 класів взяла участь у щорічному районному фестивалі «Молодь обирає здоров’я» (Чуприна О.М.).