ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Розсошенський заклад дошкільної освіти (дитячий-садок) «Яблунька»»  Щербанівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  закладу дошкільної освіти комунальної власності Шербанівської сільської ради.

Найменування закладу: Комунальний заклад «Розсошенський заклад дошкільної освіти (дитячий-садок) «Яблунька»» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області.

 Місцезнаходження: 38751, Полтавська область, Полтавський район,    село Розсошенці, вул. Перспективна будинок 13.

 Найменування посади: директор Комунального закладу «Розсошенський заклад дошкільної освіти (дитячий-садок) «Яблунька»» Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно із строковим трудовим договором (контрактом), відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»,   наказу МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги

Директором закладу дошкільної освіти  може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, має кваліфікаційну категорію не нижче «спеціаліст І категорії», має стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної  освіти не менше трьох років; має високий рівень моральних якостей, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики та фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків,  організаторські здібності; може проявити себе в практичній роботі як лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою закладу та її розвитком, вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, технологіями менеджменту й маркетингу в освіті.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії), строк та порядок їх подання:

– письмову  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– особистий листок по обліку кадрів, фото 3 см. х 4 см;

– копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– трудову книжку (копію) чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

– перспективний план розвитку закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо;

–  презентація до плану розвитку у форматі Microsoft PowerPoint;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку, встановленому Законом України “Про запобігання корупції”.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення до виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за адресою:  вул. Центральна, 2,    с. Щербані Полтавського району Полтавської області, тел.0988305944, 0504040376.

Етапи проведення конкурсу

Конкурс складається з таких етапів:

– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

– проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства України (Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», законів України у сфері освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»);

– співбесіда та презентації (до 5 хв.) кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти;

– визначення переможця конкурсу;

– оприлюднення результатів конкурсу.

 Конкурсний відбір відбудеться в приміщенні Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (вул. Центральна 2, с. Щербані Полтавського району Полтавської області).