1. Начальник відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Важеніна Інна Леонідівна

  Прийомний день: понеділок
  13:00- 15:00
  Головний бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Олефір Галина Василівна
  Прийомний день: вівторок
  08:00- 17:00

  Спеціалісти відділу освіти:

  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Пономаренко Алла Вікторівна
  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Осадча Леся Миколаївна
  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Мурзаєва Наталія Володимирівна
  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Гриців Наталія Михайлівна
  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Каралкіна Анна Сергіївна
  Головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області – Дуднік Світлана Іванівна

  Організація роботи апарату відділу освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради

 Організація роботи апарату здійснюється згідно із Положенням про відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради, затвердженим рішенням 9 (позачергової) сесії Щербанівської сільської ради 7 скликання від 13.08.2018 року в новій редакції, регламентом роботи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та розподілом функціональних обов’язків працівників.

1.1. Режим роботи та графік прийому відвідувачів

Режим роботи :

Початок роботи                                   08.00

Перерва на обід                                 12.00 – 13.00

Закінчення роботи                             17.15 (п’ятниця – 16.00)

Місце прийому: к. 1,2 вул. Центральна, 2, с. Щербані, Полтавський район, Полтавська область

Телефон: (0532) 67-90-18

E-mail: osvita-sherbani@ukr.net

Графік прийому відвідувачів

Посада працівника Прізвище, ім’я,

по батькові

Дні та години прийому Контактний телефон
1 Начальник відділу освіти

 

 

Важеніна

Інна Леонідівна

Щопонеділка,

з 13.00 до 15.00

67-90-18
2 Головний бухгалтер

 

Олефір

Галина Василівна

Щовівторка,

з 08.00 до 17.00

67-90-18

 

 

 

Інші працівники відділу освіти приймають відвідувачів щоденно.

 1.2. Циклограма діяльності відділу освіти

 

Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів

 

1. Апаратні наради Пономаренко А.В. Щопонеділка, о 8.30
2. Засідання колегії відділу освіти Мурзаєва Н.В. Щоквартально
3. Наради з директорами закладів загальної середньої освіти Мурзаєва Н.В. Щомісяця, перший вівторок, о 10.00
4. Наради з завідуючими закладів дошкільної освіти Мурзаєва Н.В. Щомісяця, перша середа, о 10.00
5. Нарада із заступниками директорів з господарської діяльності та завгоспів Дуднік С.І. Щомісяця, перша п’ятниця, о 14.00
8. Конференція педагогічних працівників Осадча Л.М. 1 раз на рік, серпень
9. Збори трудового колективу Осадча Л.М. 2 рази на рік
10. Засідання комісії з атестації педагогічних працівників Мурзаєва Н.В. Березень – квітень за графіком
11. Засідіння тарифікаційної комісії Олефір Г.В., Мурзаєва Н.В. Вересень, жовтень за графіком
12. Оновлення WED – сайту відділу освіти Мурзаєва Н.В. Щоденно
13. Моніторинг стану роботи з контрольними документами Пономаренко А.В. Щоп’ятниці
14. День якості у відділі освіти Пономаренко А.В. Щомісяця, перша п’ятниця

 

 1. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ ТА РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

п/п

Найменування посади Кількість штатних одиниць
1 Начальник 1
2 Головний бухгалтер 1
3 Головний спеціаліст 7
Всього 9 ст.

 

 РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Мурзаєва Н.В., головний спеціаліст відділу освіти:

 1. Видає в межах компетенції накази по відділу освіти та забезпечує контроль за їх виконанням.
 2. Організовує складання державної підсумкової атестації випускниками закладів загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Проводить інформаційно-роз’яснювальну робота щодо участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
 3. Здійснює керівництво за проведення екстернатної, дистанційної, індивідуальної форм навчання.
 4. Здійснює координацію роботи щодо формуванням навчальних планів закладами ЗЗСО.
 5. Організовує курсову перепідготовку педагогічних працівників.
 6. Тарифікація та перетарифікація педагогічних працівників
 7. Відповідає за ведення програм
 8. Організовує та координує роботу колегії відділу освіти.

9. Складання перспективного  і поточного планування роботи відділу освіти; комплексних, цільових програм.

 1. Готує начальнику відділу освіти матеріали щодо реалізації завдань державної політики у галузі освіта.
 2. Підготовка та узагальнення матеріалів, для розгляду начальником відділу освіти для доповідей, промов тощо з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 3. 12. Координує роботу директорів закладів освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи.

13. Формування перспективної мережі закладів оздоровлення та відпочинку (пришкільні табори). Ведення оздоровчої кампанії.

14. Організовує та координує роботу закладів дошкільної освіти, початкової освіти, груп продовженого дня, предметів природно-матеметичного та художньо-естетичного циклу.

15. Координація роботи завідуючих ДНЗ, заступників директорів з початкової освіти.

16. Впровадження основних завдань Концепції «Нова українська школа» в частині дошкільної та початкової освіти.

17. Статистична звітність по закладах дошкільної освіти.

18.Створення та забезпечення роботи сайту відділу освіти, сайтів закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

Осадча Л.М., головний спеціаліст відділу освіти:

 1. Відповідає за ведення статистичної звітності (форма 76 РВК, Д-4,Д-5, Д-6, Д-7 (заклади загальної середньої освіти) 77-РВК (облік дітей шкільного віку), 85-К(ДНЗ), мережу навчальних закладів.
 2. Координує роботу щодо організації профільного навчання у старшій школі.
 3. Здійснює моніторинг стану охоплення навчанням та працевлаштування учнів 9,11 кл.
 4. Організовує роботу щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування.
 5. Відповідає за складання аналітичної звітності з питань роботи навчальних закладів на вимогу виконавчого комітету сільської ради, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, інших органів що реалізовують державну політику у галузі освіти.
 6. Відповідає за замовлення та видачу документів про освіту, похвальних листів, грамот, золотих та срібних медалей, нагородження медалями.

7. Організація роботи з обдарованими учнями у закладах загальної середньої освіти.

8. Організація та проведення учнівських олімпіад, змагань, педагогічних конкурсів та підготовка до участі обласних етапах. Координація роботи МАН.

9. Впровадження передового педагогічного досвіду та сучасних педтехнологій в практику роботи  закладів загальної середньої освіти.

10. Організація спільних заходів  з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної  освіти в частині організації методичних заходів, впровадження передового  педагогічного досвіду.

11.   Методичний супровід предметів суспільно-гуманітарного циклу та виховної роботи.

12. Бібліотечні фонди: статистична звітність щодо обліку, надходження,  перерозподілу навчальної літератури, робота в системі ІСУО, організація роботи з репозитарієм підручників.

13. Ведення банку даних дітей пільгових категорій, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

14. Координація роботи з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами, а також питання соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Організація та проведення роботи з профілактики  правопорушень,   співпраця з сектором ювенальної превенції, службами, що опікуються правами дітей.

16. Координація  роботи з питань національно-патріотичного виховання.

17. Координація  роботи заступників директорів з виховної роботи.

18.Технічна підтримка ведення статистичної звітності в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО), надання підтримки закладам освіти в роботі в системі «Курс: Школа».

Пономаренко А.В., головний спеціаліст відділу освіти:

 1. Організовує роботу з   кадрами;

– призначення, звільнення, переведення, відпустки, навантаження  директорів закладів загальної  середньої освіти;

–  організація нагородження педагогічних працівників;

– проведення конкурсів на призначення керівників ЗЗСО  згідно законодавства;

– проведення атестації педагогічних кадрів;

– підготовка матеріалів військовозобов’язаних, 83-РВК (кадровий), .

 1. Організовує роботу з питань попередження та профілактики корупційних проявів.
 2. Проводить роботу із зверненнями громадян.
 3. Відповідає за ведення ділової документації у відділі освіти.

5. Організація харчування в закладах освіти ОТГ. Координація роботи відповідальних за харчування. Ведення програм по харчуванню.6. Підготовка проектів рішень сесій сільської ради.7. Юридичний супровід відділу освіти.

Дуднік С.І., головний спеціаліст відділу освіти:

1.Співпраця з Держспоживслужбою, районною лікарнею, амбулаторіями.

2. Координація роботи медичних сестер. Організація навчання медсестер на курсах підвищення кваліфікації.

3. Збір інформації щодо моніторингу епідситуації  у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

4. Забезпечення режиму здорових  та  безпечних  умов    навчання в закладах освіти.

 1. Контроль за технічним станом,  ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
 2. Організація роботи з охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

7. Організація виконання програми «Шкільний автобус».

9. Координація  роботи з завгоспами закладів освіти.

10. Підготовка ЗО до опалювального сезону. Оформлення актів готовності.

Олефір Г.В., головний бухгалтер

Забезпечує виконання завдань, покладених на спеціалістів, здійснює керівництво діяльністю бухгалтерії, перевіряє стан бухгалтерського обліку та звітності,  подає начальнику  пропозиції щодо визначення облікової політики з урахуванням особливостей діяльності, визначення оптимальної структури служби, пропозиції по вибору та впровадженню уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності, пропозиції щодо ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеральних), інформаційних та трудових ресурсів, удосконалює порядок здійснення поточного контролю за веденням бухгалтерського обліку та інше; здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою; складанням звітності в строки затвердженим чинним законодавством; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна у відповідності до Бюджетного кодексу України; організовує роботу щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи, правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт, послуг, згідно договорів; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням відповідно до паспорту бюджетної програми та за відповідністю платежів; станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості, додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів. Готує всю інформацію на вимоги контролюючих органів. Розносе виписки в автоматизовану програму, згідно аналітичних рахунків та відповідно рахунків органів держказначейства. Ведення Є-Дати – (Єдиний веб-портал використання публічних коштів).

Гриців Н.М., головний спеціаліст

 Забезпечує правильний та своєчасний облік основних засобів; забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бух обліку, веде аналітичний облік фактичних та касових видатків, аналіз фінансування, веде дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бух обліку, забезпечує підготовку оброблених документів, реєстр і звітність для зберігання їх протягом установленого терміну, розробляє та погоджує додаткові системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю, обробляє та вносить у бухгалтерську програму виписки з банку та розносить їх по рахунках, згідно Бюджетного законодавства,  за погодженням з головним бухгалтером складає відповідно до законодавства квартальну, річну, місячну та іншу звітність.  Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення в меморіальний ордер№2 та в меморіальний ордер №3 по всім КФК, відповідно відкритим рахункам в ГУ ДКСУ у Полтавській обл., м.Полтава у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для збереження на визначений термін, готує та здійснює щомісячну та квартальну звітність про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м) по всім КФК, по отриманих коштах, як плата за послуги (форма №4-1м) по всім КФК, звітність про надходження коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень (форма №4-2) по всім КФК, звітність про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-м) по всім КФК, відповідно відкритим рахункам в установі Держказначейства.Нарахування та виплата заробітної плати, лікарняних листів, відпусток, складання щомісячної звітності ЄСВ та щоквартально1 ДФ. Зводе бухгалтерську звітність по всім ЗО.

Каралкіна А.С., головний спеціаліст

Проводить тарифікацію педагогічного персоналу, складання штатних розписів та змін до них, складання кошторисів та довідок змін до них, складання плану асигнувань та змін до нього, мережі, паспорту організації, розрахунок та зведення бюджетних запитів, складання звітів по освітній субвенції до Департаменту, складання звіту по виплаті заробітної плати в розрізі ЗО, висвітлення на сайті господарської діяльності відділу, підготовка іншої інформації за потребою до інших органів та організацій та інше. Ведення основних засобів та запасів, нараховувати амортизацію та інше, згідно вимог законодавства оприбуткування та списання продуктів харчування, нарахування батьківської плати.

Здійснює набір платіжних доручень, юридичних і фінансових зобов’язань, відкриття та закриття рахунків (за потребою), реєстрація договорів, оформлення карток зразків підписів, готує листи в органи держказначейства, відвозе документи в держказначейство, забарає виписки.